”VÄRLDSBYGGARNAS BEDRÄGERI: FRIMURARNAS DOLDA HISTORIA”

EN AVSLÖJANDE BOK AV JÜRI LINA

 

Tredje, utökade upplagan slutsåld

 

Fjärde, utökade upplagan utkommer den 2 november 2021

 

 

Den värld vi lever i kan verka skrämmande och förvirrande. Politikerna och massmedierna hävdar att det inte finns någon röd tråd i händelse-utvecklingen. Påståendet att det skulle finnas ett dolt samband mellan olika destruktiva företeelser förlöjligas oftast som konspirationsteorier, och sådana passar inte in i den officiella, skönmålade världsbilden. För att skapa ordning av detta skenbara kaos behöver du en nyckel.

Författaren Jüri Linas bok är en sådan nyckel som ger inblick i den dolda maktstrukturen bakom händelserna i det förflutna och i nutiden. Denna politiska ordning har byggts upp av krafter, som verkat bakom den glättade fasaden – illuminaternas och frimurarnas omfattande bedrägeri präglar allas vår dagliga tillvaro.

Jüri Lina har sammanställt källmaterial och svåråtkomliga dokument från många håll för att skapa ett brottsregister över de hemliga sällskapens förödande verksamhet. Han avslöjar kopplingarna mellan de dolda förgreningarna och visar hur dessa har påverkat historien med hjälp av marionetter som Napoleon, Lenin, Trotskij, Hitler, Mao Zedong, Roosevelt och Truman (samtliga höga frimurare). Han undersöker frimureriets magiska riter och spårar deras ursprung. Läsaren får veta den verkliga orsaken till flera stora krig och revolutioner, från den stora franska revolutionen 1789 ända fram till kuwaitkriget 1991, bombkriget mot Serbien 1999 och kriget mot terrorism 2001.

Slutligen röjer författaren hur dessa onda krafter gestaltar sig i dagens värld och deras planer för den framtida mänskligheten. Denna bok avlivar många farliga myter och tecknar en annorlunda världsbild, som inte är fager att skåda men onekligen beskriver de förhållanden vi lever under.

Beställ denna inbundna bok (på 624 sidor) genom att betala in 350 kronor på Nordea konto 3010 0024211 Jüri Lina. Uppge Ditt namn. Mejla Din adress.

jyrilina@yahoo.com

 

Bokhandlarna avstår från att sälja denna bok i Sverige, den köps inte in av biblioteken heller, eftersom makthavarna inte vill att innehållet av boken som är starkare än tidigare, skulle nå ut till allmänheten. Boken har dock haft enorma framgångar utomlands. I Estland var den bästsäljare nr 1 och utkommit i två upplagor, den har översatts även till engelska och rumänska.

En bok man inte kan vara utan när man vill förstå den värld vi lever i. Om många tyckte att den förra utgåvan var tuff nog, så bleknar den vid en jämförelse.

1.
Konsensustrans
Myter som maktbas
Gagarin var aldrig i rymden

 

2.
Illuminaterna – lömskhetens triumf
Tempelriddarnas ursprung
Tempelherrarnas enorma inflytande
Filip IV slår tillbaka
Stormästarens förbannelse
Fyndet i Rennes-le-Château

 

3.
Frimureriets uppkomst
Infiltrationen inleds
Hemliga sällskap tar över hantverkargillen
Frimurarsystemets utveckling
De högsta graderna
Andra frimurarsystem
Symbolerna
Frimurarnas magi
Frimureriets ideologi

 

4.
Den mäktiga finanssfären
Räntan som vapen
Ekonomiskt slaveri

 

5.
Frimurarnas globala makt
Frimureriets politiska verksamhet
Illuminaterna
Frimurarna styr oss
USA – frimurarnas exekutiva bas
Harry Shippe Truman
Fallet Kissinger
Illvilliga planer
Frimureriets utbredning
P2 – Europas mest ökända frimurarsekt
Club 45 eller ”den röda logen” i Wien
Illuminaternas statskupp i Sverige
Frimurarnas inflytande i Sverige
Karbonarerna
Motståndet mot frimureriet
Frimurarnas värld

 

6.
Frimureriets blodröda väsen
Grand Orients historiska bakgrund
Frimurarnas rättvisa
Frimurarkorruptionen
Förstörelsen av Ryssland
Det blodröda stödet till kommunisterna
Frimurarnas insatser för Sovjetryssland
Stalins kamp mot frimureriet
Frimurarnas hemliga arkiv
Det dolda inflytandet

 

7.
Hur frimurarna hjälpte Hitler till makten
Hitlers finansiärer
Reklam för Hitler
Försök att undersöka Hitlers hemliga inkomster
Hitlers mål
Hemliga manipulationer
Den amerikanska insatsen
Samarbetet med sionisterna
Vem var Hitler?
Nationalsocialismens magi
Nazismen och frimureriet
Nazisternas planer på en europeisk konfederation
Spelet bakom kulisserna
Biståndet under kriget
Förintelsehysterin

 

8.
Frimurarelitens illdåd
Den bottenlösa ondskan
USA:s dubbelspel
Konflikter på Balkan
Politiska manipulationer
Motstånd mot den nya världsordningen

 

9.
Dold kunskap
Oönskade uppfinningar
Vaccinationsskador
Farliga ämnen
Skadliga företeelser
Energiernas betydelse
Effektivare vapen

 

Väsentliga slutsatser
Personförteckning

INLEDANDE FÖRKLARINGAR

 

När boken ”Under Skorpionens tecken” utkom, väntade jag mig inte någon större framgång, eftersom jag visste att de flesta människor hade förlorat sin förmåga att tänka självständigt på grund av frimurarnas enorma inflytande över skolorna, massmedierna och andra nyckelinstitutioner. Det visade sig emellertid att det fanns många människor, som hade lyckats undgå lögnernas påverkan och insett att någonting gått ordentligt på tok i samhället. De fann svar på sina frågor i ”Under Skorpionens tecken”. De hade redan förstått att bakom den förstörelseprocess som drabbat mänskligheten låg en illvillig kraft. De behövde fler fakta.
När många människor i olika länder hade läst ”Under Skorpionens tecken”, blev de mycket intresserade av det internationella fri-mureriets bakgrund. De visste dock för lite om dess skrämmande historia och väsen. Därför behövdes en sammanfattande bok som kunde komplettera ”Under Skorpionens tecken” och ge ytterligare upplysning om frimurarnas dunkla historia, ideologi och verksamhet. Detta behov ledde till att denna nya bok om frimureriet blev skriven.
Under många år har jag samlat mängder av väsentliga uppgifter, dokument och sällsynt källmaterial som inte förekommer i vanliga (dvs officiellt godkända) historieböcker. Genom dessa viktiga fakta får man en helt annan bild av de betydelsefulla händelseförloppen. Utan sakuppgifter om frimureriets verkliga historia är det mycket svårt att orientera sig. Därför beslöt jag att samla alla ”bortglömda” och undanstoppade uppgifter och därigenom återskapa den historia, som våra frimurarhärskare har stulit ifrån oss.
Vår civilisation har misslyckats på många viktiga områden. Problemen fördjupas genom att personer, som redan förstått orsaken till våra missöden, vägrar att tala högt om detta. Andra har inte kunnat genomskåda det uppenbara – att dolda ekonomiska krafter agerat bakom de omsorgsfullt slutna kulisserna och nästan obe-hindrat styrt oss mot vårt nuvarande desperata läge. Folk har varit rädda och svaga, därför har också mänsklighetens fiender lyckats med sin försåtliga konspiration.
De flesta har ännu inte insett att en viktig uppgift i livet är att kunna genomskåda bedrägerier och att hålla sig undan bedragarna. Varje dag utsätts miljontals naiva människor för olika sorts bedrägerier från privat, religiöst eller politiskt håll. Merparten hamnar i fällan och har svårt att hitta vägen ut ur lögnernas labyrint.
De dolda krafterna har inte kunnat härja fritt utan att först av-lägsna väsentliga uppgifter ur vår historia. Genom att hänvisa till dessa dolda fakta, blir det möjligt att mycket tydligt utpeka de fri-murarkrafter, som har gjort allt för att förvandla vår värld till ett helvete.
Vi har skadats mentalt, fysiskt och genetiskt. Vi har börjat föredra mörkret i stället för ljuset. De flesta av människorna har velat tro på frimurarnas verklighetsfrämmande sagor och hjälpt till att bekämpa dem som försökt avslöja de verkliga förhållandena. Alldeles för mån-ga föredrar att försvara dessa dunkla krafter. De onda håller på att segra. Därigenom har deras försvarare blivit medansvariga för de ondas brott mot mänskligheten. Många har fallit offer för frimurarnas och sin egen girighet.
Denna bok söker ge läsaren en helhetsbild av de omständigheter som lett till att vi har drabbats av särskilt betydande bakslag under de senaste 300 åren. För att kunna orientera oss, måste vi äntligen våga nämna händelser och personer vid deras rätta namn, trots att de skyldiga har blivit starkare än någonsin och officiellt nekar till all inblandning i de grova och oförlåtliga brotten mot mänskligheten. De förnekas dock inte i frimurarnas interna källor.
Jag presenterar sådana undanhållna fakta, som gör det möjligt att dra häpnadsväckande slutsatser och avslöja för varje sannings-sökande människa vilka våra plågoandar egentligen är. Att inte känna till dessa omständigheter är av ondo, ty okunnigheten tjänar ondskan. Just därför vill de lömska makthavarna få oss att betrakta brist på kunskap i historia och dålig kännedom om naturens hemlig-heter som verklig kunskap.
Den som inte undersöker konspirationens olika aspekter, förblir oförmögen att förstå världen. Allting ter sig då mycket dunkelt och gåtfullt. Redan de gamla romarna sade: ”Magna est veritas et praevalebit.” (”Sanningen är stor och kommer att triumfera.”)
Frimurarna har alltid varit förtjusta i stora samhällsstrukturer och superstater. De har kallat sina blodiga samhällsomvälvningar ”stora folkliga revolutioner”, som egentligen utförts av deras storloger under ledning av stormästare i frimureriet. Den berömde psykologen Carl G. Jung har konstaterat: ”Ju större organisationerna är, desto oundvikligare är också deras omoral och blinda enfald.” (C. G. Jung, ”Jaget och det omedvetna”, Stockholm 1992 / “Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten”, Darmstadt 1928)
Också vad som kommer att hända inom EU – frimurarnas senaste skapelse – har vi ledtrådar till. Jung uppgav i samma bok: ”Ju större ett samhälle eller en sammanslutning är och ju mer anhopnin-gen av kollektiva faktorer – vilket är typiskt för varje stor sammanslutning – vilar på konservativa fördomar till nackdel för individen, desto mer går individen moraliskt och andligt under.”
Redan år 1931 publicerade den franske politikern, radikale socia-listen och högfrimuraren Edouard Herriot en bok om det planerade Europas förenta stater.

 

Vi har blivit påtvingade till synes olika ideologier. Egentligen har vi alltid haft att göra med olika aspekter av en och samma ideologi – illuminismen, som har burits fram av det internationella frimureriet. Endast andligt osäkra individer och svaga ideologier och religioner behöver använda våld för att hävda sig: judendomen, kristendomen, islam, kommunismen, nationalsocialismen med flera.