Återigen har man brutit mot lagen och stoppat mitt offentliga föredrag.

Skall jag behöva hålla dessa föredrag underjordiskt hela tiden.

Följande påhopp gjordes:

IOGT stoppar föreläsare (2011-03-11)

Konspiratorisk filmare håller föredrag i Växjö (2011-03-11)

Chefredaktören förvägrade mig genmäle. 

Här är det:

Hej

 Tack för ditt brev. Du har redan fått komma till tals i
 Smålandsposten varför jag inte ser någon anledning att
 publicera ditt genmäle. 

 Jag noterar också att en del av ditt brev handlar om
 IOGT-NTO och vill därför klargöra att du i de frågorna
 bör vända dig till dem, inte mig.

 MVH

 Magnus Karlsson
 Chefredaktör & ansvarig utgivare
Smålandsposten
 0470-77 06 42
 www.smp.se
...........
   Styr okunnighet Smålandsposten?

Den 10 april kom Smålandspostens Stefan Fehrm med förtalande insinuationer under ett telefonsamtal med mig. Jag bad honom att inte förtala mig eller förvränga mina ord. Trots det smutskastade han mig. 
I tidningen den 11 april använde han uttrycket ‘konspiratorisk’ filmare om mig, vilket skulle betyda att jag konspirerar. I stället beskriver jag för den breda allmänheten okända fakta av olika slag (kultur, hälsa, historia).
Redan i början av sin artikel förvränger Fehrm mina ord: “Några gaskamrar har inte funnits och Barack Obama är en ”verklighetsfrämmande psykopatisk figur”. Påståenden från författaren och filmaren Jüri Lina.
Jag sade till Fehrm (och jag har tre vittnen som satt tillsammans med mig i bilen, medan jag pratade med honom): “Israeliska forskare har medgivit att det inte fanns några gaskamrar på tysk mark.” Den som påstår detta är forskare vid Yad Vashem i Jerusalem, Israels myndighet, arkiv och forskningscentrum för "hågkomst av Förintelsens offer och hjältar", bildad av Knesset 1953. 
Ingen historiker tror längre att det fanns gaskamrar i Ravensbrück, Buchenwald och Dachau. Denna myt avfärdades den 19 augusti 1960 av dåvarande med­­arbetaren och senare direktören för Institutet för nutidshistoria i München, Martin Broszat, i Die Zeit. Därmed har myten om gaskamrarna på tysk mark redan hamnat på historiens soptipp.
Uppgifterna om Obama härstammar ur en politisk artikel ”Obama försvarar USA:s rätt att lönnmörda folk”, Hufvudstadsbladet (Helsingfors), den 27 september 2010. Även Stalin ansåg det vara hans rätt att låta döda människor per dekret. Den sistnämnde var en ökänd psykopat. 
Dessa exempel må räcka. Fehrm tillhör de okunniga. Han skriver om saker han inte har någon aning om.
I sin nästa artikel (12 mars) om min person utpekade Fehrm med stöd på kommunistorganisationen Expo, som regelbundet hindrar yttrandefrihet i detta land och sprider hat mot sina ”klassfiender”, mig som antisemit. En helt främmande beskrivning för mina judiska vänner. Den judiske författaren Henry Makow har avfärdat sådana beskyllningar: 
“I am a 61-year-old Jewish Canadian writer. My four grandparents died in the holocaust and my parents survived only by passing as non-Jews. I am Jewish. My wife and family are Jewish. 
I am very familiar with Juri Lina's work. I regard him as a benefactor of humanity for exposing the pervasive influence of Freemasonry in our society. He links Freemasonry with organized Jewry but makes a distinction between ordinary Jews and organizations that pretend to represent them. As a Jew, I can assure you that his work is not anti-Semitic. In fact, he is does Jews a service by exposing the forces ultimately responsible for their persecution.”
IOGT-NTO har gjort sig skyldig till brott mot medborgerlig frihet genom att försöka förhindra utövandet av demokratiska fri- och rättigheter (BrB, 18:5). Denna förening förbjöd mig för att tala fritt på grund av olagliga påtryckningar. (”Den mannen får inte hålla föreläsning.”) Detta brott kan ge upp till sex års fängelse.
Yttrandefriheten gäller alla medborgare. Annars luktar det Sovjetunionen eller Kina lång väg. Polisanmälan mot föreningen IOGT-NTO kommer att lämnas in.
Jag har hållit hundratals föredrag världen över. Inte någonstans har man förhindrat mig, endast i Sverige. I Rumänien hade jag en publik på 5000 personer. Hela stan var full av affischer om mitt anförande. 
Expos förföljelse har inte kunnat stoppa mig i Sverige heller. Tvärtom har jag utökat min verksamhet efter varje påhopp och genom mina filmer har jag nått en miljonpublik. Inte ens KGB kunde stoppa mig, medan jag bodde i Sovjet-Estland, trots att jag fick publiceringsförbud år 1975. Jag fortsatte att skriva under andras namn. Därmed är jag mycket van vid politiska förföljelser. Det är beklagligt att detta fortsätter än i dag i detta land. 
Jag kommer att hålla mitt föredrag i Växjö vid ett senare tillfälle, även om det sker i underjordisk regi. Folk har rätt att känna till fakta som den svenska pressen förtiger eller förvränger. Och på grund av ”gratisreklamen” i Smålandsposten lär det bli en mycket stor publik. Så har det alltid varit efter smutskastningen av min person. Alla blir inte duperade av sådana här skriverier. 
Under Reinfeldts tid som statsminister har man skärpt lagstiftningen på det här området. Johan Olsson, chefsanalytiker på Säpos författningsskyddsenhet, förklarade offentligt: “Säkerhetspolisen motverkar brott från den autonoma miljön som syftar till att exempelvis förhindra politiska möten både genom att bekämpa brotten och säkerställa att skyddsåtgärder vidtas när hot har identifierats.”
Sådana här påhopp bryter också mot Journalistförbundets yrkesetiska regler. Liknande metoder används av politiska extremister på framför allt vänsterkanten (Expo med flera)
Anklagelserna handlar vanligtvis om “antisemitism” eller möjligen “rasism” eller “hets mot folkgrupp”. I Sovjetunionen betraktades alla regimkritiker som antisemiter. Eftersom syftet med sådana påhopp är att förhindra mig att hålla mitt anförande torde brottsrubriceringen bli “grovt förtal”. Tänk på att rätten att inneha och fritt förmedla information och åsikter är skyddad i lag. 
Vi publicister måste kunna utöva vårt yrke utan dylika påhopp av okunniga kolleger. 

Jüri Lina, 
oberoende författare och filmare