EN NY BOK AV JÜRI LINA

SOVJETREPUBLIKEN ABSURDISTAN:
En socialistisk katastrof i Sverige

Boken har just publicerats

Denna bok innehåller skrämmande uppgifter om hur de vänsterliberala krafterna har förvandlat Sverige till en skendemokrati, där befolkningen har hjärntvättats i kommunistisk anda och där endast socialistiska värderingar råder. Man håller på att utradera den svenska nationalkulturen och diskriminerar begåvningar som har ”fel värdegrund”.

När man läser boken, inser man att socialisternas maktutövning har bestått av lagbrott och övergrepp mot viktiga samhällsfunktioner. Det finns inte en enda samhällssfär socialisterna inte har skadat.
Vi får även bekanta oss med författarens bakgrund och uppväxt i historiens mest totalitära regim. År 1975 fick han yrkesförbud, började ge ut underjordiska böcker och hålla icke-offentliga föredrag. Han tvingades lämna sitt ockuperade hemland 1979. I Sverige upptäckte han en liknande, men auktoritär snarare än totalitär socialistisk regim som inte tillåter dissidenter att komma till tals.

Här har han drabbats av liknande förföljelse som i det dåvarande kommunistiska Estland. Han tvingas hålla underjordiska föredrag och de röda krafterna vägrar låta hans böcker säljas i svensk bokhandel.

 

528 sidor.
Hårda pärmar.

 

Beställ boken genom att betala in 330 kronor på Nordea konto
3010 0024211 Jüri Lina
Uppge Ditt namn.
Via mejl uppge Din adress!

jyrilina@yahoo.com

Innehåll

Sovjetiska nattliga dagar
I skolan
De första radioprogrammen
Jag blir nationalist
Skogsbröderna
Min undergrävande verksamhet
Sökandet efter nya uttrycksmöjligheter

 

Socialismens hemligheter
Konungariket Finland
Frimurarsymboler används av arbetarrörelser
Socialismens huvudprinciper härstammar från kommunisterna
Socialisterna använde bedrägeri för att störta kejsar-dömet i Tyskland
Förräderiet på högsta nivå
Sovjetunionen bombade Sverige

 

De utopiska ideologiernas land
Det hemligstämplade massmordet på 1920- och 1930-talen
Maskbluffen
Massmord med vaccination 1918
Tråddragarna bakom kulisser
Duperingen
Demokratispelet

 

Det hjärntvättade Sverige
Förstörelsen av kulturminnen
Kontroll av individen
Experimentet i Rumänien
Rebellrörelsen år 1968
Hur det socialistiska giftet har skadat Sverige
Samma behandling i Sverige som i det kommunistiska Estland

 

Drömmen om en sovjetrepublik i Sverige
Nyare planer på en sovjetrepublik
Sovjetiseringsaktioner efter andra världskriget
Samma mönster i Iran
Drömmen om kommunistiskt samhälle finns kvar

 

Förfallet
Förrädarna
Meningslösa SÄPO
Ett fåtal kan genomskåda det socialistiska
bedrägeriet
Nya “kulturfenomen”
Migration går före vård och omsorg

 

Sjukvården på lerfötter
Grova brott inom sjukvården
Morden på de gamla
Fallet Jan Andersson
Massmord på sovjetiska krigsinvalider
Covid-bluffen som lakmustest
Kunskaper som man inte kan lära sig i skolan
Det livsfarliga vaccinet
Den ihåliga försäkringskassan
Kampen mot vitaminer och mineraler
Svenska läkare tror inte på nyttig mat

 

Lögner om Estonias förlisning
Dykvideon är borta
Sverige ignorerade viktiga vittnesmål
Versionen av den öppna rampen inte övertygande
Estonia-gruppen vid Riigikogu i Estland

 

Skendemokrati som samhällsmodell
Ett unikt mästerverk förtigs
Yttrandefrihet endast på papperet
Kulturmarxisterna har tagit över
Fysiskt möte med socialismen
Demokrati på låtsas -¬ nyckeln i maktbedrägeriet
Socialisternas plundrarsystem
Välfärdssystemet kopierades från sina konkurrenter
Sveriges synarkistiska demokrati

 

Övergrepp i rättvisa
Ett brott mot mänskligheten
Mörkläggning kring Palme-mordet – sovjetspåret som försvann
Spionen Nikolaj Nejlands

 

I kommunismens anda
Jakt på oliktänkande
Olämpliga fakta som leder till åtal
Demokratiska val gäller inte för de röda ideologerna
Monopol på sanningen

 

Massmigration som vapen
Kollision med den svenska kulturen
Importerad brottslighet
En del av landet som inte längre är Sverige
Det mest fasansfulla brottet i Sverige
Några konsekvenser av gymnasielagen

 

Åsiktsförföljelse
Fallet Julia Caesar
Fallet Bilyana Martinovski
Fallet Anneli Sjöberg
Stalinistisk misshandel
Även företagare som har “fel” åsikter måste slå igen
Den utfrysta professorn
Fallet Dan Park
Fallet Jesper Johansson
Oändliga övergrepp
Marxistiska metoder mot nationalstaten

 

Sammanfattning
Om författaren
De viktigaste källorna
Personförteckningen

Boken innehåll ett brottsregister av socialdemokraterna, riktat mot Sverige från 1920-2021.