ILLUSIONERNAS LABYRINT:

 Uniformerad mångfald

En enastående dokumentärfilm om hjärntvätt
Utkom i augusti 2016

 

En  storfilm av Jüri Lina

 

Denna film visar hur våra dolda makthavare medelst hjärntvätt lockar in oss i en andlig labyrint för att avskärma oss från verkligheten. Labyrinten framkallar en illusion av verkligheten. Labyrinten består av irrgångar som förgrenar sig och korsar varandra, avsett att förvirra och vilseleda den som har trätt in och inte kan hitta ut.
Filmen lämnar ledtrådar för att kunna genomskåda illusionerna. Med hjälp av dessa ledtrådar kan man hitta en utväg ur labyrinten.
Recensenten Jonas Lundström skrev: ”Spännande bildeffekter, mystiska ljud och målande musik tar filmtittaren genom många historiska episoder. Innehållet är som ett koncentrat där varje del skulle kunna avhandlas djupare men ändå ges tillräckligt utrymme för att åskådliggöra en väsentlig poäng. Omfånget gynnar både allmänbildning och kritiskt tänkande. Detaljrikedomen gör att filmen aldrig blir tråkig. Det här är en film som kan ses flera gånger och där man upptäcker nya saker för varje filmvisning.Illusionernas labyrint är stark och nyskapande till skillnad från annat som visats på bioduken. Filmtittare som vill ta del av något unikt och slagkraftigt som bryter mot tidigare kända mallar inom film kommer att bli imponerade.”Om mänskligheten skulle känna till de fakta, som visas i filmen, då hade man betett sig annorlunda. Filmmakarna har grävt fram unika bilder som undanhållits den breda allmänheten.

Filmmakarna har grävt fram unika bilder som undanhållits den breda allmänheten.
Man ser materialet om den marxistiska rebellrörelsen i Sverige, USA-s roll i uppbyggandet av kommunism i Vietnam, förräderiet i Kambodja, olika hjärntvättsexperiment i det ockuperade Ukraina på 1920-talet och i det kommunistiska Rumänien efter andra världskriget, de dramatiska händelser som ledde till världens största svältkatastrof i Kina åren 1958 -1959 med flera.

 

Speltid: 1 timme och 53 minuter

Format: 16/9 (wide screen)

Svenskt tal

Beställ DVD:n genom att betala in 250  kronor på Nordea konto
3010 00 24211 Jüri Lina. Uppge Ditt namn. Mejla Din adress via emai och

berätta vilken vara det handlar om.

”Tumregeln är att om en regering vill att man skall veta något, så är det antagligen inte sant.”

Craig Murray,
f d brittisk ambassadör i Uzbekistan och rektor för University of Dundee

 

 

l.