ouroboros

Denna film visar frimurarnas politiska och ekonomiska brottslighet, vars syfte är att åstadkomma en ny utopistisk världsordning.
Hermes dubbelspel har redan avslöjats. Därmed känner vi till de grå eminensernas fraser och tecken. Men vem var den som myntade etablissemangets favoritdogm – ’politisk korrekthet’? Varför gjorde man det? Och vad är Ouroboros för något?
I trilogins sista film, ”Den omättliga Ouroboros” (som bygger på Jüri Linas böcker ”Under Skorpionens teckens” och ”Världsbyggarnas bedrägeri”) har hans filmteam som tidigare dokumenterat skeenden i vår okända historia, offentliggjort dokument som allmänheten inte visste existerade.
Den skrämmande verklighet vi nu får ta del av skildras med ett filmspråk som är unikt. Med tankeväckande figurationer blottläggs mänsklighetens lidanden på ett dramatiskt sätt.
I filmen visas ytterst sällsynta bilder ur frimurarnas och KGB:s arkiv.
Känsliga tittare varnas för våldsscener i filmen.

Om första världskrigets okända bakgrund (rättegångsprotokollen från Sarajevo), hur Ungern styckades, hur den brittiska underrättelsetjänsten mördade Rasputin (dokument ur Englands riksarkiv öppnar okända aspekter), om intrigerna kring det ryska inbördeskriget, om svindlande hemligheter kring andra världskriget, bakom kulisserna under upproret i Ungern hösten 1956, om den hemliga finansieringen av kommunismen i Jugoslavien, hur NKVD var inblandat i mordet på general George Patton, och mycket annat förbluffande.

Filmens längd är två timmar, svenskt tal.

Beställ DVD:n genom att betala in 174 kronor Nordea konto 3010 00 24211 Jüri Lina.

Meddela i förväg vilken vara betalning avser.

Uppge Din adress via email.

 

“Historia är den lögn man kommit överens om”
– Napoleon

 

 

RECENSION

DEN OMÄTTLIGA OUROBOROS

“Historia är den lögn man kommit överens om”

Det som sker i världen kan framstå som planlösa slumpmässiga händelser, förutsatt att vi utgår från beskrivningar som levereras från officiellt håll. Den omättlige Ouroboros: frimurarnas lömska taktik är filmen som för oss bakom dimridåerna och presenterar fakta och dolda sanningar som slår omkull det allmänt vedertagna. Historien får liv och ett sammanhang.
Redan i början möts vi av Napoleons citat: “Historia är den lögn man kommit överens om.” Det ger oss en indikation om att den drygt två timmar långa filmen erbjuder någonting unikt och avslöjande. Filmproducenten och regissören Jiiri Lina har just som sitt signum att göra upp med envisa myter och ge exempel på hur människor låter sig duperas av manipulationer gång på gång. Frimureriet och dess maktsymbol i form av den svansbitande ormen Ouroboros står som huvudsakligt figurativt tema, ormar är ett återkommande ledmotiv.

Ett koncentrat av starka avslöjanden

“Denna film återskapar den historia de psykopatiska makthavarna har stulit ifrån oss”, får vi höra av en berättarröst. Det återspeglar filmens innehåll på ett träffande sätt.
I Den omättliga Ouroboros presenteras utan omsvep ett antal spektakulära konspirationer tillsammans med en del belägg som verkar styrka dem. Vi får berättat för oss att frimurarna med Lev Trotskij framkallade det första världskriget genom mordet på tronföljaren prins Ferdinand av Österrike, samt att spanska sjukan i själva verket var en planerad massdöd.
Jiiri Linas film lyfter fram att andra tidigare försökt informera om frimu¬rarnas henliga makt. År 1943 visades filmen Forces Occultes (De ockulta krafterna), där ritualer inom den franska frimurarlogen Grand Orient återskapades. Lina visar flera spektakulära sekvenser ur Forces Occultes, en film som numera är förbjuden i flera länder. De som medverkat till filmen dömdes till bland annat dödsstraff för att de vågat berätta om frimurarnas förehavanden.
Den omättliga Ouroboros påminner om frimurarnas påstådda roll i statskuppen i Sverige år 1809 när Gustav IV avsattes, den efterföljande hungersnöden och utvandringen till USA. Rysslands grymma öde berättas, där frimurarna 1905 ska ha pla-lerat sociala oroligheter, organiserat mordet på munken Grigorij Rasputin, avsatt tsaren i februarikup¬pen 1917 och slutligen bäddat för bolsjevikernas maktövertagande i november samma år. Frimureriet ska därefter ha gjort vad de kunnat för att bolsjevikerna skulle sitta kvar vid, makten. Inter-ventionen från USA var snarare en skenmanöver där man medvetet “saboterade för de vitas möjligheter i inbördeskriget att återupprätta en laglig ordning. I Jalta den 4-11 februari 1945 bestämds hur Östeuropa skulle tillfalla Stalin. Tyskar skulle skickas som slavarbetare till Sovjetunionen. Alla ryssar som flytt undan skulle överlämnas till de röda. I Potsdam, juli-augusti 1945, planerades den största etniska rensningen genom tiderna, där 14 miljoner tyskar skulle fördrivas.
Inte många känner till de olika koncentrationslägren i efterkrigstiden, däribland Buchenwald som användes
1945-1950 av Sovjetunionen. Idag finns två massgravar markerade med 22 000 dödsoffer av blandade nationaliteter från denna period. Sachsenhausen var ett annat sådant dödsläger, där 64 000 dog under den sovjetiska förvaltningen.
Den amerikanske generalen Patton blev “olämplig” när han bland annat kritiserade Sovjetunionen – han mördades genom ett attentat som skulle framstå som en olycka. Filmen menar vidare att kärnvapen som användes mot Hiroshima och Nagasaki i själva verket var tyska dito.
I Jiiri Linas film får vi reda på att kriminella frimurare har gjort toppkarriär och fått höga positioner inom EU, däribland den estniske frimuraren och tidigare kommunisten Siim Kallas. Han stod åtalad för att år 1993 ha förskingrat 10 miljoner dollar från Estlands riksbank. Han klarade sig undan rättegången och blev 2004 EU-kommissionens viceordförande. Där ansvarade han för ärenden som bland annat handlade om kampen mot korruption.
I filmen får vi även möta personer som lämnat frimureriet. Vi får se en unik intervju med en svensk som berättar om hur och varför han bröt med sin loge inom det svenska frimureriet.
Den omättliga Ouroboros innehåller mer än de ämnen som omnämns här. Filmen kan liknas vid ett koncentrat av starka avslöjanden där olika teman berörs i varierande omfattning men ändå tillräckligt för att varje påstående ska få substans. Huruvida man sedan tycker att de bevis som presenteras är tillräckliga är upp till läsaren själv. Det bästa är att alltid själv söka vidare efter fakta, något som också filmen uppmanar till.

Filmens budskap

Filmen exponerar med målande eftertryck en grymhet, där frimureriets framfart har fått en hel värld att lida i onödan. En starkt bidragande orsak till att detta har kunnat ske måste vara den stora majoritetens blindhet och okunskap om vad som egentligen pågått. Med andra ord: man har saknat förmåga att genomskåda makthavarna. Filmen öppnar möjligheten till en alternativ värld där människor inte låter sig duperas och utnyttjas. Detta måste vara det viktigaste budskapet som filmen ger oss. De nedtystade offren för frimureriets lömska taktik – de förslavade, bestulna och oskyldigt mördade – får en moralisk upprättelse.

Johan Björnsson

Publicerats i Nationell Idag nr 35, september 2011

Jüri Lina är en svensk-estnisk författare, forskare, och filmskapare som bodde i Estland till 1979 då han var tvungen att emigrera till Sverige efter återupprepade konflikter med den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB. I det ockuperade Estland ansågs han som en säkerhetsrisk och 1985 anklagades han för högförräderi i sin frånvaro i samband med utgivningen av två böcker. Han har utmärkt sig som en stark kritiker av kommunismen, frimureriet, ränteekonomin, läkemedelsindustrin samt naturligtvis kritiserat kopplingarna mellan det ledande sionistiska avantgardet och frimureriet.