Kraftmatningen

EN OMSKAKANDE FILM AV JÜRI LINA

I denna film visas hur frimurare och kommunister slöt sig samman för att överta makten i Spanien 1936. Ett händelseförlopp som ledde till det s k spanska inbördeskriget. Det var general Francisco Franco som ledde motståndet mot Stalin, Komintern (Tredje internationalen) och det internationella frimureriet. I filmen förekommer okända bilder av kommunistisk terror i Spanien. Franco vann denna kraftmätning. Sovjetspanien blev inte verklighet, trots Stalins enorma ansträngningar och insatser.

Filmmakarna har grävt fram unika bilder som undanhållits den breda allmänheten.
Filmen visar hur kommunisterna i Spanien slogs för en sovjetisk diktatur och inte för demokratin, som kommunistledaren Jonas Sjöstedt i Aftonbladet så sent som den 3 april 2012 gjorde gällande. Man får se färgbilder av den sovjetiska bombterrorn mot de spanska städerna, men även amerikanska frimurardokument som gav instruktioner hur man skulle oskadliggöra Franco. Även unika bilder av det dolda amerikanska biståndet till de spanska kommunisterna förekommer.

Presenteras sällsynt dokumentation, däribland Stalins brev innehållande direktiv till frimuraren och premiärministern Largo Caballero.
Stalins plan var enkel: efter att ha besegrat Spanien stoppa hela Västeuropa i den kommunistiska säcken.
Ryskt arkivmaterial talar sitt tydliga språk.
I filmen berättades det om hur Moskva lurade till sig den spanska guldreserven, hur man lockade tusentals spanska barn till Sovjetunionen och vad som hände med dessa ynglingar senare. Filmen avslöjar varför släktingar till poeten Federico Garcia Lorca lät mörda honom.
Filmen avslöjar sanningen om de internationella brigaderna osv.

Speltid: 1 timme och 53 minuter

Format: 4/3

Svenskt tal

Med engelsk eller estnisk text

“Tronen undergrävdes av de hemliga samfunden, som alltid varit beredda att ödelägga Europa. Då de verkar i samklang med en stor folklig rörelse, kan de förstöra hela samhället.
Benjamin Disraeli,
brittisk premiärminister 1868,  1874-1880

 

Beställ DVD:n genom att betala in 184 kronor Nordea konto 3010 00 24211 Jüri Lina.

Meddela i förväg vilken vara betalning avser.

Uppge Din adress via email.

 

jyrilina@yahoo.com

 

 

artis

Kraftmätningen

Filmregissören Jüri Lina ger en bakgrund till sin senaste film

Av Jonas Lundström

Spanska inbördeskriget förklaras ofta som ett krig mellan ”demokrati” och ”fascism” där den sistnämnda kraften segrade. I Jüri Linas film Kraftmätningen avfärdas myten. Istället beskrivs ett Spanien som räddade sig från slaveri, massmord och plundring. Många gömda hemligheter kryper fram i denna nydanande skildring.

Olivträdet växer under de mest eländiga väderförhållanden. Det växer när det är som varmast och regnet har hållit sig undan i flera veckor, och när det stormar och blåser riktigt oväder. Olivträdet kan leva i över tusen år. I alla tider och bland flera kulturer har trädet varit en representant för livet, hon har stått för bundenhet till tradition, historia och släktband. Olivträdet har alltid varit ett inslag i det spanska landskapet och det folkliga livet. När hon angrips av ovädret får hon illustrera som figuration av det som vi kallar ”spanska inbördeskriget”. Denna unika berättelse får vi genom Jüri Linas senaste filmskapelse. Här finner vi flera liknande figurativa och filosofiska passager som hjälper till att ge berättelsen extra tyngd. Vi hör lammen som varnar för fara och näktergalen som sjunger vackert i kontrast mot ovädrets dån. Vi ser åsnan som drar plogen genom den spanska myllan och vi hör den lidelsefulla musiken som ger berättelsen ännu mer liv. Den traditionella dokumentärmallen fylls med ett rikare sublimt innehåll utan att för den sakens skull förstöra filmens historiska ethos.

Jüri Lina berättar att det var under en resa till Spanien som idén kläcktes av regiassistenten Steve Ahlberg, om att göra berättelsen till film. Det visade sig under denna vistelse att särskilt de unga spanjorerna saknade kunskap om sin egen historia. De visste inte mycket om inbördeskriget och hade inte någon aning om att det pågick en röd terror, vilket var regeringens politik 1936. Ett sådant samtal med spanska ungdomar uppstod vid De stupades dal, där även Francisco Francos grav ligger. Ungdomarna visste inte att den röda sidan i kriget skickade tusentals barn till Sovjetunionen som hamnade i koncentrationsläger och att bara hälften av barnen fick återvända. Dessa uppgifter var helt okända för de unga spanjorerna. Filmen tog sin början. Jüri Lina lämnar sina reflektioner:

– Vi började söka material direkt på plats. Eftersom vi hade utrustningen med oss började vi filma. Jag talade senast häromdagen med några spanjorer i Stockholm och frågade vilken stad de kom ifrån. De kom från Burgos, vilket var nationalisternas huvudstad under inbördeskriget. Det kände de inte till.

Kraftmätningen utmanar officiell historieskrivning

Folkfronten var samlingsnamnet på den allians av främst anarkister, syndikalister, kommunister och liberaler som den 16 februari 1936 vann valet i Spanien. Dessa grupper visade ringa respekt för spanjorer som var i opposition eller som ansågs vara borgerliga. Präster och nunnor mördades, officerare sköts ihjäl. Kyrkor, jordbruk och infrastruktur förstördes och egendomar beslagtogs godtyckligt. Politiska ledare från Folkfrontens partier uttryckte att de hade för avsikt att införa proletariatets diktatur. Bakom dessa händelser befann sig Josef Stalin och Sovjetunionen. De betraktade Spanien som ett land att kunna expandera sin makt och sitt politiska system i, för en kommande världsrevolution. Allteftersom inbördeskriget pågick kom Moskvas makt inom Folkfronten att stärkas. Det finns rikligt med belägg för att Josef Stalin verkligen hade för avsikt att avancera positionen i Spanien.

Ställda mot denna bakgrund organiserades ett motstånd från nationalisterna med generalerna Emilio Mola och Francsico Franco i spetsen. Denna konflikt eller kraftmätning, som blev ett rasande inbördeskrig, är det centrala i Jüri Linas film. Oppositionella rörelser hörsammade motståndets mantra ”Viva España!”, leve Spanien. Det fosterländska ropet enade spanjorer ur alla samhällsklasser. Genom författare som Martha Gellhorn och Claude Simon kom däremot omvärlden att till stora delar favorisera motståndarlägret och betona kampen mot fascismen. Denna vinklade historieskrivning har blivit dominerande trots att det var nationalisterna som gick segrande ur kraftmätningen.

Frimureriets roll i spanska inbördeskriget nämns sällan med ett ord. I Kraftmätningen ges däremot flera beskrivningar av hur den spanska storlogen stödde Folkfronten, samt hur frimureriet internationellt bekämpade Francos nationalister.

Omfattande arbete bakom filmen

När du sitter bakåtlutad i biostolen så kan det vara svårt att förstå hur filmen har kunnat producerats trots en smal budget. En del av förklaringen är att det ligger massvis med arbetstimmar utan ersättning bakom filmen. Som grund finns även ett forskningsarbete som pågått under flera år. Jüri Lina berättar:

– Min forskning började 1985 då jag samlade material för min bok Kommunismens heliga krig. Då var jag nästan dagligen på Kungliga biblioteket och beställde därifrån material från Leninbiblioteket om Kominterns förehavanden i Spanien. Jag skrev en del i ämnet i boken.

Hur mycket tid har ni lagt ner på filmen?

– Vi har jobbat med research i tre månader, produktionsprocessen tog tio månader. Varje dag har vi jobbat i princip utan uppehåll och särskilt intensivt blev det mot slutet. För att få fram material har jag vänt mig till olika arkiv i Moskva och kommit i kontakt med andra historiker där samt andra som har haft nyttiga tips. Många tips fick vi undersöka närmare för att se vad som gick att bekräfta. Som ett exempel fick jag uppgifter från Moskva att alla pass från de Internationella brigaderna beslagtogs och detta var i sig en otrolig uppgift. Jag vände mig till Arbetarrörelsens arkiv och fick det bekräftat. Svenskarna som blev av med sina pass fick provisoriska pass på Svenska konsulatet. Vi visar upp ett sådant pass i vår film. Vi fick uppgifter om sovjetiska agenter som kunde bekräftas av arkiv. Bland annat fick jag fram domen på Gösta Andersson från Stockholms tingsrätt. Andersson stred för Folkfronten och var även sovjetisk agent här i Sverige.

Kan du berätta något mer om din metod för att få fram filmmaterial?

– Jag har ägnat mycket tid för att hitta filmillustrationer som är unika till filmen. Mycket material är unikt i den meningen att de inte har visats någonsin i nutida filmdokumentärer. Jag har suttit på Sveriges Televisions arkiv för att gå igenom samtliga veckojournaler från februari 1936 till maj 1939. Där letade jag upp alla inslag om Spanien. Det kan sägas att dessa veckojournaler var den tidens nyheter som kunde bevittnas på biograferna. Jag har haft medarbetare som letat journalfilmer i Italien, Ryssland och Tyskland. Därtill har jag fått material från medhjälpare i andra länder. Genom detta material har vi film på hur de röda terroriserar sina egna och vi kan se hur det såg ut efter att sovjetiskt flyg hade bombat Málaga.

Nya lärdomar

Vad skulle du vilja uppmärksamma publiken på innan de ser din film?

– Publiken rekommenderas att lämna ifrån sig alla nuvarande propagandafloskler och fraser. Titta på filmen med öppet sinne. Vi betraktar tittaren som en vuxen tänkande person som kan dra egna slutsatser. Tittaren kommer då inse att vi har blivit förda bakom ljuset. Det är kommunisterna som har fått beskriva detta krig, de har använt rena påhitt, förtal och lögner om sina motståndare. Vi berättar i filmen att Francisco Franco vann det militära kriget men att han förlorade det propagandistiska kriget till kommunisterna. Att kommunistiska lögner fortfarande gäller kunde vi se i Aftonbladet där Jonas Sjöstedt förklarade att ”kommunisterna i Spanien slogs för demokrati”. Vi säger att det är precis tvärtom och att Sjöstedt med flera reproducerar klassisk sovjetisk semantik.

Liksom i sina tidigare filmer lyckas Jüri Lina sätta färg på förgången tid och lyfta fram det i ett sammanhang där det känns dagsaktuellt. Det som har varit i historien, är i nutiden och blir i framtiden hör ihop. Som människor måste vi titta i alla dessa tidens riktningar för att inte bli fullkomliga recessiva existenser utan egen vilja och skapandeförmåga. Precis som okunskap inom buddismen anses att vara en dödssynd, är Kraftmätningens budskap tydligt. Filmen engagerar publiken i att ta ett större ansvar som människor genom att se sig själva och sin roll utifrån de tre tidsriktningarna och där är skildringen av spanska inbördeskriget återigen på sin plats. Mötet med de ovetande spanska ungdomarna på De stupades dal blev ett startskott och med filmen så blir cirkeln sluten för denna gång. Jämfört med tidigare produktioner av Jüri Lina märker man som tittare att filmskaparna har blivit mera rutinerade och att kvaliteten i Kraftmätningen är på en högre nivå än tidigare.

En bildillustration:

Filmpremiär på biografen Artis i Tallinn. Jüri Lina, ståendes till höger, är författare, forskare och filmregissör. Han levde i det sovjetockuperade Estland till år 1979. Efter upprepade konflikter med den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB emigrerade han till Finland, och några månader senare vidare till Sverige. Bilden visar även regiassistenten Steve Ahlberg. Bakom filmskaparna syns den estniska filmaffischen för Krafmätningen. Foto: Karl Videvik

Publicerats den 27 juni 2012 i Nationell Idag.


Jüri Lina avslöjar kommunismens och frimurarnas ohyggliga brott med ny film om spanska inbördeskriget.

http://www.whitetv.se/sv/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/300-jueri-lina-avsloejar-kommunismens-och-frimurarnas-ohyggliga-brott-med-ny-film-om-spanska-inboerdeskriget.html