Bakom Gorbatjovs kulisser

Vad dolde sig egentligen bakom Michail Gorbatjovs vackra fraser? Vad var sanning om glasnost och perestrojka? Det sovjetiska källmaterialet gav svar på dessa frågor. Författaren avslöjar myten om “demokratiseringsprocessen” i Sovjetunionen. Redan Stalin använde samma slagord i sin propaganda. Varje sovjetisk diktator hade haft sin version av dessa begrepp. Boken redovisar vad som egentligen hände i Sovjetimperiet före sammanbrottet och avslöjar den sovjetiska desinformation som vi fortfarande matas med.

Den nödvändiga boken för att förstå vissa politiska processer även i Sverige.

Beställ boken genom att betala in 120 kronor på Nordea konto 3010 00 24211 Jüri Lina.