Vad dolde sig egentligen bakom Michail Gorbatjovs vackra fraser? Vad var sanning om glasnost och perestrojka? Det sovjetiska källmaterialet gav svar på dessa frågor. Författaren avslöjar myten om “demokratiseringsprocessen” i Sovjetunionen. Redan Stalin använde samma slagord i sin propaganda. Varje sovjetisk diktator hade haft sin version av dessa begrepp. Boken redovisar vad som egentligen hände i Sovjetimperiet före sammanbrottet och avslöjar den sovjetiska desinformation som vi fortfarande matas med.

Den nödvändiga boken för att förstå vissa politiska processer även i Sverige.

Beställ boken genom att betala in 120 kronor på Nordea konto 3010 00 24211 Jüri Lina.