ILLUSIONERNAS LABYRINT:

 Uniformerad mångfald

En enastående dokumentärfilm om hjärntvätt
Utkommer i augusti 2016

 

En ny storfilm av Jüri Lina

 

Denna film visar hur våra dolda makthavare medelst hjärntvätt lockar in oss i en andlig labyrint för att avskärma oss från verkligheten. Labyrinten framkallar en illusion av verkligheten. Labyrinten består av irrgångar som förgrenar sig och korsar varandra, avsett att förvirra och vilseleda den som har trätt in och inte kan hitta ut.
Filmen lämnar ledtrådar för att kunna genomskåda illusionerna. Med hjälp av dessa ledtrådar kan man hitta en utväg ur labyrinten.

 

Filmmakarna har grävt fram unika bilder som undanhållits den breda allmänheten.
Man ser materialet om den marxistiska rebellrörelsen i Sverige, USA-s roll i uppbyggandet av kommunism i Vietnam, förräderiet i Kambodja, olika hjärntvättsexperiment i det ockuperade Ukraina på 1920-talet och i det kommunistiska Rumänien efter andra världskriget, de dramatiska händelser som ledde till världens största svältkatastrof i Kina åren 1958 -1959 med flera.

 

Speltid: 1 timme och 53 minuter

Format: 16/9 (wide screen)

Svenskt tal

”Tumregeln är att om en regering vill att man skall veta något, så är det antagligen inte sant.”

Craig Murray,
f d brittisk ambassadör i Uzbekistan och rektor för University of Dundee

Beställ DVD:n genom att betala in 260  kronor på Nordea konto
3010 00 24211 Jüri Lina. Meddela i förväg vilken vara betalning avser.
Uppge Din adress via email. Uppge vems betalning det är.
En upplevelse utan like!