Svenska

“Estnisk-svensk ordbok”

har utkommit.

 

492 sidor, 33 000 ord.

 

Kostar 250 kronor.

 

Beställ genom att betala in 290 kronor Nordea konto 3010 00 24211 Jüri Lina