UNDER SKORPIONENS TECKEN: Sovjetmaktens uppkomst och fall

Tredje, utökade upplagan I denna bok lämnas häpnadsväckande uppgifter om frimurarnas hemliga roll i den internationella politiken, om de blodiga omvälvningarna i Frankrike år 1789 och i Ryssland år 1917. Som höga frimurare lydde Lenin och Trotskij frimurarnas internationella råd. Författaren följer den kommunistiska tankens … Continue reading UNDER SKORPIONENS TECKEN: Sovjetmaktens uppkomst och fall